Gevinstmåling på det fællesregionale medicin Beslutningsstøtte

Regionerne og PLO udvikler et Beslutningsstøttesystem til brug i almen praksis og på sygehusene. Det er besluttet at der skal gennemføres en gevinstrealiseringsmåling på systemet. Malther Consulting har i efteråret 2019 gennemført en baselinemåling som dokumenterer situationen før det nye system blev taget i brug, og en tidlig eftermåling i januar 2020. Der er planlagt en eftermåling i august 2020
 
Skrevet af: Kristina Palitzsch Malther - 5. juni 2020
 
                                  

Tilbage
Malther Consulting   Tølløsevej 83, 2700 Brønshøj   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk