Træningsforløb i Gevinstrealisering i Region Midt

Region Midt tager gevinstrealiseringsmetode i brug for at sætte fokus på gevinsterne i klinikken. Malther Consulting Aps i samarbejde med Health Innovation Institute gennemfører et træningsforløb i gevinstrealisering for en række medarbejdere i IT og SundhedsIT
 
Skrevet af: Charlotte Malther - 25. maj 2020
 
                  

Tilbage
Malther Consulting   Tølløsevej 83, 2700 Brønshøj   Tlf. 21 71 72 07   chmal@maltherconsulting.dk